Závěrečné práce

Studuješ IT a hledáš smysluplné téma pro svou bakalářku nebo diplomku?

Detekce anonymizovaných oblastí ve smlouvách v registru smluv

Detekce anonymizovaných oblastí ve smlouvách v registru smluv

Cílem je v zadaném pdf spočítat začerněnou plochu – může být buď začerněna, zaplněna zrněním, případně zabílena s komentářem.

Robojudge

Robojudge

Soudní rozsudky budou od 07/2022 veřejně dostupné na adrese: https://rozhodnuti.justice.cz/ Cílem práce je vytvořit robosoudce, který na základě popisu skutku odhadne výsledek sporu. Součástí bude i...

Podpora více úrovní odhadu (top-down dekompozice)

Podpora více úrovní odhadu (top-down dekompozice)

Aplikace Estimate v současné podobě podporuje 2 úrovně dekompozice odhadu: do jednotlivých kategorií SDLC a následně výčet položek v dané kategorii. Cílem tohoto požadavku je podpořit obecně N úrovní dekompozice...

Egidio – platforma pro řešení katastrof

Egidio – platforma pro řešení katastrof

Na Zemi se děje mnoho katastrof. Stále dokola se řeší, jak nabízet pomoc, jak ji přijmout, jak o ní napsat. Cílem je nyvrhnout a implementovat cloudovou platformu, ve které bude...

Konfigurační řízení v datových systémech

Konfigurační řízení v datových systémech

Cílem diplomové práce je analýza rozdílu konfiguračního řízení mezi datově orientovanými systémy a aplikačně orientovanými systémy. Bude třeba: Zkoumat kritéria odlišující tyto dva druhy systémůIdentifikovat typy konfiguračních jednotek specifické pro...

Czech captcha

Czech captcha

Cílem práce je vytvořit opensource CAPTCHA systém neboli reverzní Turingův test. Czech captcha by měla pomocí klasifikace obrázků ověřit, zda je daný uživatel robot či nikoliv.  Dále by systém měl...

Podpora revizí při tvorbě odhadů

Podpora revizí při tvorbě odhadů

Současná verze aplikace Estimate neumožňuje ukládání „meziverzí“ odhadu. Typickým use case pro tuto funkcionalitu je zpřesňování nebo revize odhadu, kdy nechceme vytvářet odhad nový, ale pouze modifikovat stávající tak, abychom...

Predikce cílového času ukončení pozemního odbavení letu (TOBT)

Predikce cílového času ukončení pozemního odbavení letu (TOBT)

Čas TOBT (Target Off-Block Time) je významným ukazatelem aktuálního stavu odbavení letu na letišti a jeho hodnota hraje velkou roli při zařazení letu do odletové sekvence ze strany ŘLP (Řízení...

Cloudový vyhledávač citlivých údajů

Cloudový vyhledávač citlivých údajů

Díky cloudu je extrémně jednoduché vystavit citlivá data ven. Cílem je vytvořit nástroj, který dokáže skenovat definované rozsahy – dle země, rozsahů IP adres, poskytovatelů cloudu – regiony a bude...

STK portál

STK portál

Cieľom je vytvoriť portál slúžiaci na overenie vozidla pomocou STK prehliadok. Máme k dispozícii dáta od 1/2018 a každý mesiac dostávame aktuálne. Diplomová práca by mala obsahovať: Analýzu existujúcich riešení.Profil...

Podpora textové dekompozice odhadu

Podpora textové dekompozice odhadu

Aplikace Estimate v současné podobě podporuje zadávání odhadu formou spreadsheet tabulky. Tento způsob však nemusí každému vyhovovat a ne vždy se jedná o nejrychlejší způsob zápisu. Cílem této úpravy je...

Správce přístupů onpremise – cloud

Správce přístupů onpremise – cloud

Vytvořte správce přístupů, který dokáže synchronizovat AD, LDAP a cloudové služby, jako AWS, Azure, Mailchimp, wordpress, Google accounts – pokud v LDAP uživatel bude zneaktivněn, provede se zneaktivnění, nebo minimálně...

Podpora offline práce v aplikaci Estimate

Podpora offline práce v aplikaci Estimate

Aplikace Estimate již nyní umožňuje semi-offline práci v aplikaci, tedy bez přímého přístupu k serverové části aplikace. Tato funkcionalita je však primárně určena pro situace typu výpadku připojení, resp. problémy...

Konvertor datových modelů

Konvertor datových modelů

Na trhu je mnoho nástrojů, které umožňují práci s relačními datovými modely.Cílem diplomové práce je vytvořit nástroj nebo sadu nástrojů, které by dokázaly jednotlivé datové modely vytvořené v různých nástrojích...

Detekce klíčových činností při pozemním odbavení letu na základě záznamů z bezpečnostních kamer

Detekce klíčových činností při pozemním odbavení letu na základě záznamů z bezpečnostních kamer

Pozemní odbavení letu, které probíhá na letištní stojánce, zahrnuje ze strany odbavovací společnosti (handling) mnoho fyzických úkonů, které jsou klíčové pro rychlý a bezpečný průlet na letišti. V současné době...

Konfigurační řízení v datově orientovaných systémech

Konfigurační řízení v datově orientovaných systémech

Softwarový vývoj a konfigurační řízení pro vývoj aplikací je v současnosti dobře podporován mnoha nástroji pro konstrukci, testování, analýzu kódu nebo kontinuální nasazování. Pro systémy určené ke správě velkého množství...

Zpracování textu z registru smluv

Zpracování textu z registru smluv

Cílem je vyřešit jednu z úloh nutných pro získání jednotkových cen ze smluv uveřejněných v registru smluv. První úlohou je určení správné kategorie smlouvy a zjištění jejího předmětu. Další je...

MLOps – využití přístupu DevOps pro ML modely v prostředí cloudu

MLOps – využití přístupu DevOps pro ML modely v prostředí cloudu

Vývoj a trénování ML modelů pro různé praktické aplikace se dnes stal již běžnou záležitostí, vlastní tvorbě a vývoji modelů se věnuje značná část akademické obce zaměřená na oblast Data...

Chatbot pro interní ITS firmy

Chatbot pro interní ITS firmy

Zaměstnanci řeší spousty problémů a ne vždy jsou si jisti, jaké je správné řešení. Chatbot by měl formou jednoduché diskuze pomoci s nejčastějšímí problémy. Očekává se napojení na ticketovací nástroj...

Utilizační chatbot

Utilizační chatbot

Na platformě Azure realizujte MS Teams ChatBot, který uživatelům zajistí základní operace pro vykazování činností softwarových projektů (tzv. utilizace). Preferovaná realizace aplikace je pomocí .NET Core 3.1,...