Závěrečné práce

Studuješ IT a hledáš smysluplné téma pro svou bakalářku nebo diplomku?

Odezírání

Odezírání

Práce si klade za cíl vytvořit model, který bude schopný generovat textový přepis lidské řeči pomocí odezírání z úst ve videu beze zvuku. Model by měl cílit na český jazyk...

Analyzátor výherců veřejných zakázek

Analyzátor výherců veřejných zakázek

Cílem je vytvořit webovou aplikaci – analyzátor veřejných zakázek, který umožní vyhledávat jednotlivé zadavatele veřejných zakázek a jejich výherce pomocí mapy, případně dokáže zobrazit tyto skupiny pro určitou oblast. Údaje...

Analyzátor uniklých datasetů

Analyzátor uniklých datasetů

Práce si klade za cíl vytvořit analyzátor uniklých datasetů (Anonymous Leaks, Panama Papers…). Nástroj by měl umožňovat spravovat metadata, automaticky určovat kategorii dokumentů, jazyk, kterým jsou psány, a různé jejich...

Budget quiz

Budget quiz

Cílem je vytvořit komplexní kvízovou aplikaci pro simulování státního rozpočtu. Uživatel aplikace zodpoví několik otázek, pomocí kterých nastaví parametry státního rozpočtu. Součástí práce je statistická analýza výsledků kvízu z uživatelského...

Analýza transparentních účtů
zadáno

Analýza transparentních účtů

Cílem je analyzovat strukturovaná data o transparentních účtech na webech největších bank. Cílem je sledovat opakující se platby, případně extrahovat, kdo komu kolik přispěl v daném období, a vhodně tyto...

Sbírka listin

Sbírka listin

Cílem je spravovat, kategorizovat a analyzovat PDF soubory obsahující sbírky listin. V práci je vhodné využít existující nástroje pro OCR a textovou klasifikaci. Zajímavé údaje jsou jednotlivé finanční ukazatele, tvůrce...

Zpracování výpisů z účtů
zadáno

Zpracování výpisů z účtů

Cílem je komplexní zpracování PDF souborů s výpisy z účtů a analyzování pravdivosti výpisu nebo jednotlivých transakcí. Jedná se o extrakci majitele, jednotlivých plateb, banky, typu účtu, rozlišení jednotlivých transakcí.

Detekce anonymizovaných oblastí ve smlouvách v registru smluv
zadáno

Detekce anonymizovaných oblastí ve smlouvách v registru smluv

Cílem je v zadaném pdf spočítat začerněnou plochu – může být buď začerněna, zaplněna zrněním, případně zabílena s komentářem.

Robojudge

Robojudge

Soudní rozsudky budou od 07/2022 veřejně dostupné na adrese: https://rozhodnuti.justice.cz/ Cílem práce je vytvořit robosoudce, který na základě popisu skutku odhadne výsledek sporu. Součástí bude i...

Podpora více úrovní odhadu (top-down dekompozice)

Podpora více úrovní odhadu (top-down dekompozice)

Aplikace Estimate v současné podobě podporuje 2 úrovně dekompozice odhadu: do jednotlivých kategorií SDLC a následně výčet položek v dané kategorii. Cílem tohoto požadavku je podpořit obecně N úrovní dekompozice...

Egidio – platforma pro řešení katastrof
zadáno

Egidio – platforma pro řešení katastrof

Na Zemi se děje mnoho katastrof. Stále dokola se řeší, jak nabízet pomoc, jak ji přijmout, jak o ní napsat. Cílem je nyvrhnout a implementovat cloudovou platformu, ve které bude...

Czech captcha

Czech captcha

Cílem práce je vytvořit opensource CAPTCHA systém neboli reverzní Turingův test. Czech captcha by měla pomocí klasifikace obrázků ověřit, zda je daný uživatel robot či nikoliv.  Dále by systém měl...

Podpora revizí při tvorbě odhadů

Podpora revizí při tvorbě odhadů

Současná verze aplikace Estimate neumožňuje ukládání „meziverzí“ odhadu. Typickým use case pro tuto funkcionalitu je zpřesňování nebo revize odhadu, kdy nechceme vytvářet odhad nový, ale pouze modifikovat stávající tak, abychom...

Cloudový vyhledávač citlivých údajů

Cloudový vyhledávač citlivých údajů

Díky cloudu je extrémně jednoduché vystavit citlivá data ven. Cílem je vytvořit nástroj, který dokáže skenovat definované rozsahy – dle země, rozsahů IP adres, poskytovatelů cloudu – regiony a bude...

STK portál
zadáno

STK portál

Cieľom je vytvoriť portál slúžiaci na overenie vozidla pomocou STK prehliadok. Máme k dispozícii dáta od 1/2018 a každý mesiac dostávame aktuálne. Diplomová práca by mala obsahovať: Analýzu existujúcich riešení.Profil...

Podpora textové dekompozice odhadu

Podpora textové dekompozice odhadu

Aplikace Estimate v současné podobě podporuje zadávání odhadu formou spreadsheet tabulky. Tento způsob však nemusí každému vyhovovat a ne vždy se jedná o nejrychlejší způsob zápisu. Cílem této úpravy je...

Správce přístupů onpremise

Správce přístupů onpremise

Vytvořte správce přístupů, který dokáže synchronizovat AD, LDAP a cloudové služby, jako AWS, Azure, Mailchimp, wordpress, Google accounts – pokud v LDAP uživatel bude zneaktivněn, provede se zneaktivnění, nebo minimálně...

Podpora offline práce v aplikaci Estimate

Podpora offline práce v aplikaci Estimate

Aplikace Estimate již nyní umožňuje semi-offline práci v aplikaci, tedy bez přímého přístupu k serverové části aplikace. Tato funkcionalita je však primárně určena pro situace typu výpadku připojení, resp. problémy...

Detekce klíčových činností při pozemním odbavení letu na základě záznamů z bezpečnostních kamer

Detekce klíčových činností při pozemním odbavení letu na základě záznamů z bezpečnostních kamer

Pozemní odbavení letu, které probíhá na letištní stojánce, zahrnuje ze strany odbavovací společnosti (handling) mnoho fyzických úkonů, které jsou klíčové pro rychlý a bezpečný průlet na letišti. V současné době...

Zpracování textu z registru smluv

Zpracování textu z registru smluv

Cílem je vyřešit jednu z úloh nutných pro získání jednotkových cen ze smluv uveřejněných v registru smluv. První úlohou je určení správné kategorie smlouvy a zjištění jejího předmětu. Další je...

Chatbot pro interní ITS firmy

Chatbot pro interní ITS firmy

Zaměstnanci řeší spousty problémů a ne vždy jsou si jisti, jaké je správné řešení. Chatbot by měl formou jednoduché diskuze pomoci s nejčastějšímí problémy. Očekává se napojení na ticketovací nástroj...