Závěrečné práce

Studuješ IT a hledáš smysluplné téma pro svou bakalářku nebo diplomku?

Tady najdeš témata závěrečných prací, které mají celospolečenský přesah.

Nenabízíme jen vedení závěrečných prací. Dlouhodobě se věnujeme podpoře vzdělávání studentů na vysokých školách. S našimi experty se můžeš setkat na půdě Univerzity Karlovy, ČVUT nebo bratislavské STU, kde hostujeme nebo vyučujeme předměty.

Dále organizujeme prestižní soutěž IT SPY o nejlepší diplomovou práci, pravidelně vyrážíme na kariérní veletrhy a nabízíme studentům pracovní úvazek, který je připraví pro praxi a který mohou flexibilně měnit dle studijních povinností.

Orchestrace S2T a T2S služeb

Orchestrace S2T a T2S služeb

Cílem práce je vytvořit službu, která bude schopna provádět orchestraci speech-to-text a text-to-speech služeb. Práce se také bude věnovat analýze existujících přístupů k detekci řeči (VAD, wake words…) a jejich...

Automatizace vývoje datových řešení na platformě Databricks
zadáno

Automatizace vývoje datových řešení na platformě Databricks

Cílem práce je za použití deskriptivních metadat ověřit zvolenou metodu automatizovaného vývoje datových skladů/řešení pro cloudovou platformu Databricks. V teoretické části je potřeba navrhnout/vybrat správný postup pro řešení automatizace vývoje,...

Vyhledávání na XWiki

Vyhledávání na XWiki

Pro vytvoření znalostních databází existuje velké množství open source projektů. Jedním z takových projektů je XWiki, která je navíc rozšiřitelná pomocí Java pluginů. Současné vyhledávání na XWiki ale nevyhledává v...

Zpracování veřejných zakázek z pohledu znalostního inženýra
zadáno

Zpracování veřejných zakázek z pohledu znalostního inženýra

Existuje skupina firem, které se účastní stále stejných zakázek nebo je dokonce vyhrávají ve stejném poměru? Jaký je průměrný rozdíl mezi výherní a poptávkovou cenou? Cílem práce je podrobně zanalyzovat...

Czech Captcha

Czech Captcha

Cílem práce je vytvořit frontendovou část pro existující aplikaci opensource Captcha (tj. pro systém pro reverzní Turingův test). Backend a databáze aplikace jsou k dispozici z předešlých studentských prací. Dalším...

Mobilní aplikace pro Egidio – platforma pro řešení katastrof

Mobilní aplikace pro Egidio – platforma pro řešení katastrof

Na Zemi se děje mnoho katastrof. Stále dokola se řeší, jak nabízet pomoc, jak ji přijmout, jak o ní napsat.  Cílem práce je implementovat mobilní aplikaci pro existující platformu Egidio, ve...

ISIR v2.0

ISIR v2.0

Cílem práce je obnovit náš projekt pro zpracování insolvencí v ČR a přidat do něj nové funkcionality. Projekt IsirExplorer je určen veřejnosti a poskytuje přehled o stavu insolvenčních procesů. Aktuální verze...

Zpracování dostupnosti léků

Zpracování dostupnosti léků

Zajímá Vás, kdy bude Váš lék opět dostupný v ČR ve standardní distribucí? Chcete vědět, jak se vyvíjí dostupnost léčiv? Cílem této práce je tyto a podobné otázky zodpovědět. Součástí...

Odezírání
zadáno

Odezírání

Práce si klade za cíl vytvořit model, který bude schopný generovat textový přepis lidské řeči pomocí odezírání z úst ve videu beze zvuku. Model by měl cílit na český jazyk...

Analyzátor výherců veřejných zakázek
zadáno

Analyzátor výherců veřejných zakázek

Cílem je vytvořit webovou aplikaci – analyzátor veřejných zakázek, který umožní vyhledávat jednotlivé zadavatele veřejných zakázek a jejich výherce pomocí mapy, případně dokáže zobrazit tyto skupiny pro určitou oblast. Údaje...

Sbírka listin

Sbírka listin

Cílem je spravovat, kategorizovat a analyzovat PDF soubory obsahující sbírky listin. V práci je vhodné využít existující nástroje pro OCR a textovou klasifikaci. Zajímavé údaje jsou jednotlivé finanční ukazatele, tvůrce...

Zpracování výpisů z účtů
zadáno

Zpracování výpisů z účtů

Cílem je komplexní zpracování PDF souborů s výpisy z účtů a analyzování pravdivosti výpisu nebo jednotlivých transakcí. Jedná se o extrakci majitele, jednotlivých plateb, banky, typu účtu, rozlišení jednotlivých transakcí.

Detekce anonymizovaných oblastí ve smlouvách v registru smluv
zadáno

Detekce anonymizovaných oblastí ve smlouvách v registru smluv

Cílem je v zadaném pdf spočítat začerněnou plochu – může být buď začerněna, zaplněna zrněním, případně zabílena s komentářem.

Robojudge
zadáno

Robojudge

Co ovlivňuje nejvíce soudní rozsudky? Existují mezi nimi zajímavé anomálie nebo skupiny?  Cílem skupiny prací je vytvořit robosoudce, který na základě popisu skutku odhadne výsledek sporu. Součástí bude i klasifikace rozsudků...

Egidio – platforma pro řešení katastrof
zadáno

Egidio – platforma pro řešení katastrof

Na Zemi se děje mnoho katastrof. Stále dokola se řeší, jak nabízet pomoc, jak ji přijmout, jak o ní napsat. Cílem je nyvrhnout a implementovat cloudovou platformu, ve které bude...

STK portál
zadáno

STK portál

Cílem této práce je vytvořit portál pomáhající lidem vybrat si vozidlo. Na portále bude možné dohledat proběhlé prohlídky zadaného vozidla, závady, které se na STK objevily, a součástí budou také...

MLOps – využití přístupu DevOps pro ML modely v prostředí cloudu
zadáno

MLOps – využití přístupu DevOps pro ML modely v prostředí cloudu

Vývoj a trénování ML modelů pro různé praktické aplikace se dnes stal již běžnou záležitostí, vlastní tvorbě a vývoji modelů se věnuje značná část akademické obce zaměřená na oblast Data...