STK portál

zadáno
STK portál

Cílem této práce je vytvořit portál pomáhající lidem vybrat si vozidlo. Na portále bude možné dohledat proběhlé prohlídky zadaného vozidla, závady, které se na STK objevily, a součástí budou také detailní statistiky s možností porovnání různých typů vozidel.

Proveďte rešerši stávajících řešení (např. https://www.cebia.cz, https://vindecoder.eu/cz/, https://www.carvertical.com/cz), seznamte se s poskytnutými daty, proveďte rešerši vhodných metod pro hlubší analýzu dat z STK. Na základě rešerše budou pak vybrány a implementovány konkrétní metody, pokud je třeba, navrhněte nutné transformace. Implementujte model, který na základě typu auta, jeho stáří a historie bude predikovat závady, které se na něm mohou v blízké době vyskytnout. Navrhněte vhodné metriky a analýzy a též formu prezentace výsledků na webovém portále. Ten následně implementujte a otestujte.

Vstupem budou XML data za období 2018-2022, které poskytne vedoucí práce.

Zaujalo tě téma?

Ozvi se nám!