Nástroj pro Data Governance

Projekt dodáva softvérový nástroj pre správu metadát v organizácii. Umožňuje organizovať a popisovať dátové zdroje, reporty, procesy a ďalšie. Klasifikácia do dátových domén pomáha zákazníkovi zistiť, kde môže informáciu vyhľadať a čo daný zdroj obsahuje pre ďalšiu analýzu dát. Nástroj umožňuje vytváranie workflows, ktoré dovoľujú plniť rôzne požiadavky klientov a automatizovať ich procesy pri správe dát. Náš tím implementuje integráciu do externých systémov a automatizuje nasadzovanie zmien a kontrolu kvality dodávok.

Späť na zoznam projektov
Miesto pracoviska
Bratislava / Praha / Hybridný režim
Odvetvie
Farmácia
Veľkosť tímu
1-10 ľudí
Cieľový trh
Global
Jazyk
Angličtina
Technológie
AWS, Databricks, Groovy, Jenkins pipeline, Python, Spark 2/3
Kompetencie
Big Data & Analytics Platforms

Garant projektu

Radek Bohata

Radek Bohata

Project Manager

Radek oslávil v Profinite 20 rokov. Má za sebou dlhoročné skúsenosti ako business analytik, delivery a projektový manažér. Orientuje sa skvele v bankovom prostredí aj vo farmácii, kde riadi projekty s globálnym dopadom.

Späť na zoznam projektov