Data Integration Framework

Data integration framework je produkt, ktorý štandardizuje vytváranie dátových pipelines. Framework tak poskytuje set prepoužiteľných SW komponentov, konfiguračný manažment, deployment management a odporúča, ako vybudovať dátovú pipeline. Užívateľ poskytne ako vstup konfiguračný súbor, kde definuje, ako majú byť dáta spracované, a framework zaistí vlastné spracovanie dát spolu s nasadením a orchestráciou úloh.

Späť na zoznam projektov
Miesto pracoviska
Bratislava / Praha / Hybridný režim
Odvetvie
Farmácia
Veľkosť tímu
11-20 ľudí
Cieľový trh
Global
Jazyk
Angličtina
Technológie
AWS, Databricks, Groovy, Jenkins pipeline, Python, Spark
Kompetencie
Big Data & Analytics Platforms

Garant projektu

Radek Bohata

Radek Bohata

Project Manager

Radek oslávil v Profinite 20 rokov. Má za sebou dlhoročné skúsenosti ako business analytik, delivery a projektový manažér. Orientuje sa skvele v bankovom prostredí aj vo farmácii, kde riadi projekty s globálnym dopadom.

Späť na zoznam projektov