Aplikačný outsourcing a rozvoj Cafeterie

Pre zákazníka sme prevzali do outsourcingu kľúčový systém Cafeterie – aplikáciu na objednávanie zamestnaneckých benefitov a s tým súvisiacimi procesmi. Vzhľadom k očakávanému masívnemu nárastu klientov aj implementácii nových funkcionalít sme navrhli komplexný redesign architektúry systému s cieľom urýchliť a zlacniť vývoj, znížiť počet chýb, zlepšiť výkonové parametre aplikácie a znížiť prevádzkové náklady. Transformácia prebieha súbežne s vývojom nových funkcií systému a s minimálnym dopadom na biznis. Zákazníkovi tak nič nebráni v zavádzaní nových klientov do systému.

Späť na zoznam projektov
Miesto pracoviska
Bratislava / Praha / Liberec / Plzeň / Hybridný režim
Odvetvie
Služby
Veľkosť tímu
11-20 ľudí
Cieľový trh
CZ, SK
Jazyk
Čeština, Slovenčina
Technológie
.NET, ASP.NET (WebForms / MVC), C#, Entity Framework, MS SSRS, PowerShell, React
Kompetencie
Custom Application Development

Garant projektu

Roman Betík

Roman Betík

Team Lead

Roman je skúsený vývojár. V pozícii team leadera v Profinite pracuje na projektoch založených na platforme .NET, ktoré dodávajú softvér na zákazku.

Späť na zoznam projektov