Podpora více úrovní odhadu (top-down dekompozice)

Podpora více úrovní odhadu (top-down dekompozice)

Aplikace Estimate v současné podobě podporuje 2 úrovně dekompozice odhadu: do jednotlivých kategorií SDLC a následně výčet položek v dané kategorii. Cílem tohoto požadavku je podpořit obecně N úrovní dekompozice požadavku. Jedná se o přímou podporu top-down/bottom-up odhadovací metody, resp. příprava na přenesení odhadu do strukturované WBS.

Řešení by mělo obsahovat minimálně tyto dvě části:

  • Úprava/upgrade použité komerční komponenty Handsontable tak, aby podporovala obecně N úrovní dekompozice
  • Tvorba/výběr nové Mindmap-like komponenty, která umožní tuto dekompozici vizualizovat i jinak, než pomocí tabulky.

Musí platit, že uživatel může libovolně přepínat mezi tabulkovou a mindmap (stromovou) reprezentací, uživatel má tedy možnost volby a zvolení jedné metody vkládání odhadu není limitován v použití metody jiné. 


Aplikace Estimate je interním projektem společnosti Profinit pro podporu tvorby odhadů softwarových systémů, sběr metrik a plánování SW projektů. Jedná se o client-server aplikaci, kde serverová část je postavena na kombinaci SpringBoot/Kotlin a MongoDB a front-end část je řešena pomocí frameworku ReactJS (Typescript + Redux) s použitím knihovny MaterialUI a komponenty Handsontable.  

Software je aktivně používán a rozvíjen (rozvoj funkcionalit, upgrade technologií, atd.).

Zaujalo tě téma?

Ozvi se nám!

S kým budeš na svých projektech pracovat

Michal Petřík

Head of Software Development

Profilová fotografie Profinit zaměstnance Head of Software Development Michala Petříka