Konvertor datových modelů

Konvertor datových modelů

Na trhu je mnoho nástrojů, které umožňují práci s relačními datovými modely.
Cílem diplomové práce je vytvořit nástroj nebo sadu nástrojů, které by dokázaly jednotlivé datové modely vytvořené v různých nástrojích navzájem konvertovat.

  • Seznámit se s problematikou meta modelů a jejich transformací například Meta-Object Facility (MOF), Model transformation language apod.
  • Analyzovat možnosti nástrojů Enterprise Architect, Oracle SQL Developer, SAP Power Designer, popřípadě dalších
  • Vytvořit minimální meta model spojující tyto nástroje
  • Vytvořit transformace mezi modely v jednotlivých nástrojích a minimálním meta modelem

Zaujalo tě téma?

Ozvi se nám!