Analýza dat z odborných konferencí

Analýza dat z odborných konferencí

Jak využít umělou inteligenci k zpřehlednění vědeckých článků?

Řada konferencí a časopisů dává své odborné články veřejně k dispozici. Cílem diplomové práce bude publikované stránky automaticky zpracovat a identifikovat v nich klíčové informace, jako jsou autoři, klíčová slova, témata nebo afiliace autorů.

Následně navrhneme uživatelsky přívětivou webovou stránku, která bude obsahovat všechny potřebné informace. Součástí práce bude také využití metod pro clusterování dat a grafových algoritmů pro sítě autorů s podobnými tématy.

Výsledkem bude nový přístup k prozkoumávání vědeckých článků, který umožní rychlejší a efektivnější získávání poznatků v daném oboru.

Zaujalo tě téma?

Ozvi se nám!